{{group.meta.name}}

{{bracket.meta.name}}

{{round.meta.name}}

# Team Points Matches Matches W-L
{{team.position}}. {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.points}} {{team.matches_played}} {{team.matches_won}} - {{team.matches_lost}}

{{group.meta.name}}

{{bracket.meta.name}}

{{round.meta.name}}

{{group.meta.name}}

{{bracket.meta.name}}

{{round.meta.name}}

{{group.meta.name}}

{{bracket.meta.name}}

{{round.meta.name}}

# Team Points Matches Matches W-L
{{team.position}}. {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.points}} {{team.matches_played}} {{team.matches_won}} - {{team.matches_lost}}

{{group.meta.name}}

{{bracket.meta.name}}

{{round.meta.name}}

# Team Points Matches Matches W-L
{{team.position}}. {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.team.name}} DISQUALIFIED {{team.points}} {{team.matches_played}} {{team.matches_won}} - {{team.matches_lost}}